ഐഎസ്ഒ 9000: 2008 അംഗീകൃത ഫാക്ടറി
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക:
  • വിലാസം
    ദുതൊഉ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, സൗത്ത് ജില്ല, Beigang സിറ്റി, ഗുഅന്ഗ്ദൊന്
  • നമ്മുടെ വിളിക്കുക ന്
    +86 760 88832244
  • നമ്മുടെ മെയിൽ ചെയ്യുക @
    Sales@gormeet.com
  • WhatsApp Online Chat !